Trời tính không bằng máy tính

blog, facebook

#8: TỰ CHẾ 1 CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Ở phần trước, mình đã nói về 1 cách bình chọn online hoàn toàn mới qua việc comment mã số. Các bạn có thể đọc số trước tại đây: https://www.facebook.com/notes/chat…
Tuy nhiên, với cách này, việc người dùng giả mạo mã số, auto comment là hoàn toàn có thể. Trong bài này, mình sẽ từng bước xây dựng thêm 1 ký tự trong mã số để làm “chữ ký” riêng biệt mà chỉ có mình mới có thể tạo ra và kiểm tra.
Trước hết nhìn vào mã mình đã tạo ra từ phần trước, W4A hay (1 27 8), nếu giờ đem cộng tổng các số lại thì ta sẽ có

1 + 27 + 8 = 36

vì 36 > 33, mình đành phải chia lấy dư cho 33 để được 1 số ở trong bảng chữ cái:

36 / 33 = 1 dư 3

Như vậy nhìn vào bảng chữ cái, số 3 là chữ R, và đây là “đai diện” cho mã W4A, vì nó đc tạo bởi các tổng các ký tự W, 4 và A.

Bảng chữ cái tương ứng với số đã tạo ở phần trước
Tuy nhiên, tại đây lại có 1 vấn đề là như thế thì ký tự “đại diện” dễ đoán quá, chỉ cần lấy đc 1 vài mã số là ai cũng đoán đc logic.
Vì vậy, mình sẽ tạo ra 1 bộ “khóa” của riêng mình, ở đây ví dụ là {23,45,67} tương ứng với 3 ký tự {W,4,A}
Như các bạn thấy, nếu chỉ thay đổi 1 ký tự trong mã số thì số dư kia cũng thay đổi rất nhiều, và gần như không thể đoán được ra “khóa”. Cũng chính vì vậy, mình phải giữ “khóa” bí mật.
Như vậy ghép lại với phần trước, mình đã có thể có 1 mã số là AW4AV, đây là mã số riêng biệt cho 1 người vào lúc 33 phút 18 giây kể từ lúc bắt đầu bình chọn, và không ai có thể giả mạo được.
MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: