Trời tính không bằng máy tính

tutorial

Chia sẻ bộ lịch 2018

Chia sẻ bộ lịch 2018:

  • Định dạng .ai
  • Có lịch âm dương
  • Có bản tiếng Anh, Việt, Pháp
  • 3 loại font: Cabin, Courgette và Noto Serif (có thể tải trên google fonts)

Link tải: https://drive.google.com/open?id=1zEHTdOM8hafrTrXN9kmmv8v0BfDzx_NS

Source code: https://gist.github.com/ngxson/5e6c66b88b2032e367fc5911ba46c2bd

Chúc các bạn có 1 năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc!

 

Keywords: lịch 2018 vector ai adobe illustrator

MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: