Trời tính không bằng máy tính

chatbot

Hướng dẫn update mã nguồn nuichatbot

Hướng dẫn này dành cho các bạn đã xây dựng thành công chatbot dựa vào mã nguồn chatbot-cnh trên github của mình. Áp dụng cho mọi bản cập nhật đc thông báo qua group trên facebook.

Bước 1: Copy thư mục custom ra 1 chỗ an toàn

Bước 2: Tải mã nguồn mới từ github về: https://github.com/ngxson/chatbot-cnh

Bước 3: Xóa toàn bộ file trong thư mục mã nguồn, TRỪ THƯ MỤC .git

Chú ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã lưu lại thư mục custom cũ trước khi xóa

KHÔNG copy đè file js cũ vào, vì file js mới có thể chứa 1 vài tùy chọn mới
Nếu bạn đã chỉnh sửa các thông báo của chatbot từ bản trước, bạn cũng cần sửa lại file lang.js mới

Bước 5: Sau khi đã kiểm tra kỹ lại, hãy chạy deploy.bat để cập nhật code lên server

Bạn nên deploy vào khoảng thời gian mọi người ít online, để tránh có lỗi sẽ ko làm gián đoạn cuộc trò chuyện (khoảng 2h đến 5h sáng)

Như sau là deploy thành công:

Sau đó cap màn hình log và up lên group.

Trong thời gian đợi sửa chữa, bạn có thể quay lại bản cũ để mọi người sử dụng tạm bằng cách:

—————————-

Bonne chance!

MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: