Nui Blog

Trời tính không bằng máy tính

Secret Docs

[RPT/Spotlight] Các gợi ý tối ưu

Các vấn đề cần lưu ý

 1. Quá nhiều plugin để optimize, có thể làm site chậm lại vì php phải load nhiều
 2. Watermark có ở cả ảnh thumbnail (thực chất là ko nên có, vì ảnh thumb khá nhỏ)

Về hiệu năng

 1. Nên sử dụng Cloudflare DNS, nó sẽ tự đông minify css/js mà ko cần cài thêm plugin
 2. Nên cài Jetpack để tối ưu hoá việc quản lý blog qua smartphone
 3. Về cache, chỉ nên dùng LiteSpeed cache (có sẵn trong hawkhost cpanel). không cần cài thêm các plugin tối ưu khác
 4. (SEO) Sử dụng plugin Google XML Sitemaps. Cài đặt AMP (Accelerated Mobile Pages) và đăng ký site trên Google Search Console

Về bảo mật

 1. Nên cài plugin All in one WP security, và config nó làm các việc sau:
  • Đổi trang đăng nhập admin (để tránh bị brute-force password admin)
  • Lock tạm thời nếu password bị thử sai quá nhiều lần (khoảng 10 lần sai thì lock)

Theme by Anders Norén