Trời tính không bằng máy tính

Secret Docs

[SAC] Check vé trong 3 bước

Hướng dẫn này dành cho các bạn đứng ở bàn checkin, để check vé nào đã dùng và vé nào chưa dùng

Trong trường hợp vé đã check nhưng khách muốn ra ngoài (để đón bạn, có việc,…), cần uncheck cho khách đó. Lúc này cần bấm vào nút Visitor leaves (Nếu ko bấm đc, hãy giữ vào sau đó bấm lại), sau đó bấm Scan (nhớ chuyển lại chế độ Visitor enters sau khi làm xong)

Bạn có thể thử scan các code sau:

Lưu ý: Đây là tài liệu nội bộ trong SAC, không được tiết lộ ra ngoài

MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: