Trời tính không bằng máy tính

tutorial

Từ điển Pháp – Việt cho Kindle

Bản từ điển này có số lượng từ ngữ nhiều và giải nghĩa chi tiết hơn so với StarDict

Định dạng mobi, có thể chạy trên tất cả các loại Kindle như Kindle Paperwhite, Kindle Oasis, Kindle Touch,…

Từ điển Pháp – Việt (81198 từ): Tải xuống

Từ điển Việt – Pháp (47759 từ): Tải xuống

Từ điển tiếng Việt (53424 từ): Tải xuống

.

.

.

MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: