Trời tính không bằng máy tính

chatbot

Version 2.0 – mã nguồn Chatbot CNH

Các tính năng mới trong bản V2.0:

  • Giao diện quản lý cho admin (hiện tại mới chỉ hỗ trợ xem danh sách chat, xem thông tin và kick người dùng khỏi danh sách)
  • Tùy chọn cho phép hiện trạng thái đã xem (seen): https://goo.gl/xjw9nP
  • Tùy chọn cho phép tự động end nếu đợi lâu quá mà chưa tìm đc “đối” (biến MAX_WAIT_TIME_MINUTES trong const.js)
  • Tối ưu hóa: MySQL hoạt động ổn định hơn.

Hướng dẫn update:
https://ngxson.wordpress.com/2017/10/15/huong-dan-update-ma-nguon-nuichatbot/

Hướng dẫn truy cập giao diện Admin:

  1. Đặt 1 password ở biến ADMIN_PASSWORD (trong file const.js). Lưu ý rằng để đảm bảo tính bảo mật, bạn không nên đặt cùng password với MySQL hay FB_PAGE_VERIFY_TOKEN
  2. Chạy deploy.bat để cập nhật lên server
  3. Truy cập vào https://nuichatbot.github.io/
  4. Ô Host điền link tới bot của bạn, ví dụ của mình là http://nuichatbot-public.herokuapp.com/
  5. Ô password điền password bạn đã đặt cho ADMIN_PASSWORD
  6. Bấm Login
MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: