Trời tính không bằng máy tính

chatbot

Version 3.0 – mã nguồn Chatbot CNH

Sửa lỗi quan trọng – BẠN NÊN NÂNG CẤP VÌ ĐIỀU NÀY:

  • Sửa lỗi không thể giao tiếp với MySQL, dù đã có hàm kết nối lại

Các thay đổi khác:

  • Thêm tự động ping để tránh app heroku tự hibernate sau 30 phút (biến KEEP_APP_ALWAYS_ON trong const.js)
  • Thay đổi lệnh chọn giới tính thành “tim nam” và “tim nu”
  • Cho phép thay đổi lệnh này dễ dàng hơn, chỉ cần thay đổi KEYWORD_GENDER trong lang.js (suggested by Kiên Vũ)
  • Bắt đầu chat ngay sau khi bấm “tìm nam” hay “tìm nữ” (suggested by Kiên Vũ)

Hướng dẫn update:
https://ngxson.wordpress.com/2017/10/15/huong-dan-update-ma-nguon-nuichatbot/

MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: