Nui Blog

Trời tính không bằng máy tính

chatbot

Hướng dẫn update lên Nui Chatbot V4.0

Vì bản này mình chuyển sang sử dụng MongoDB, các bạn muốn update lên phải thêm 2 bước nữa là đăng ký database mới và chuyển dữ liệu từ MySQL cũ sang.

Yêu cầu:

Bước 1: Đăng ký tài khoản MongoDB và lấy thông số DB_CONFIG_URI, xem bước 3 và 4 của hướng dẫn mới: https://raw.githubusercontent.com/ngxson/chatbot-cnh/master/readme/1-TUT-CHATBOT-CNH.pdf

Bạn cũng cần xem bước 6 ở hướng dẫn trên để lấy FB_APP_SECRET

Bước 2: Sao lưu lại dữ liệu ghép cặp cũ (không cần thiết nếu bạn muốn cài mới hoàn toàn)

  • Đăng nhập vào giao diện admin
  • Vào mục “Công cụ” trong menu bên trái
  • Ở mục “Sao lưu”, bấm nút “Tạo bản sao lưu”

Bước 3: Thực hiện hướng dẫn update: https://blog.ngxson.com/huong-dan-update-ma-nguon-nuichatbot/

Chú ý: Ở bước chép lại thông số vào const.js, do mình không dùng MySQL nữa nên ko cần chép lại DB_CONFIG, thay vào đó dùng DB_CONFIG_URI đã tạo ở trên.

Bước 4: Phục hồi lại dữ liệu ghép cặp cũ (không cần thiết nếu bạn muốn cài mới hoàn toàn)

  • Đăng nhập vào giao diện admin
  • Vào mục “Công cụ” trong menu bên trái
  • Ở mục “Khôi phục”, chọn file sao lưu ở bước 2

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Theme by Anders Norén