Trời tính không bằng máy tính

chatbot

Hướng dẫn update lên Nui Chatbot V4.0

Vì bản này mình chuyển sang sử dụng MongoDB, các bạn muốn update lên phải thêm 2 bước nữa là đăng ký database mới và chuyển dữ liệu từ MySQL cũ sang.

Yêu cầu:

Bước 1: Đăng ký tài khoản MongoDB và lấy thông số DB_CONFIG_URI, xem bước 3 và 4 của hướng dẫn mới: https://raw.githubusercontent.com/ngxson/chatbot-cnh/master/readme/1-TUT-CHATBOT-CNH.pdf

Bạn cũng cần xem bước 6 ở hướng dẫn trên để lấy FB_APP_SECRET

Bước 2: Sao lưu lại dữ liệu ghép cặp cũ (không cần thiết nếu bạn muốn cài mới hoàn toàn)

  • Đăng nhập vào giao diện admin
  • Vào mục “Công cụ” trong menu bên trái
  • Ở mục “Sao lưu”, bấm nút “Tạo bản sao lưu”

Bước 3: Thực hiện hướng dẫn update: https://blog.ngxson.com/huong-dan-update-ma-nguon-nuichatbot/

Chú ý: Ở bước chép lại thông số vào const.js, do mình không dùng MySQL nữa nên ko cần chép lại DB_CONFIG, thay vào đó dùng DB_CONFIG_URI đã tạo ở trên.

Bước 4: Phục hồi lại dữ liệu ghép cặp cũ (không cần thiết nếu bạn muốn cài mới hoàn toàn)

  • Đăng nhập vào giao diện admin
  • Vào mục “Công cụ” trong menu bên trái
  • Ở mục “Khôi phục”, chọn file sao lưu ở bước 2

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

MỚI! Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua chatbot: